Verduurzamen en beleggingsvastgoed

Gepubliceerd op 9 januari 2023

Duurzaam wonen wordt de nieuwe standaard volgens Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. In het beleidsprogramma wordt onder andere gezegd dat in 2030 onze woningen, scholen, winkels en kantoren veel beter zijn geïsoleerd, de cv-ketel niet langer de standaard is om onze woningen mee te verwarmen, en is koken op gas vrijwel overal vervangen door elektrisch koken. Onze leefomgeving is schoner, onze woningen zijn comfortabeler, ons energieverbruik is lager en onze geopolitieke afhankelijkheid van fossiele energie is sterk verminderd. Het streven is dus om de uitstoot van het broeikasgas kooldioxide (CO2) te verminderen. Deze maatregel geldt ook voor jou als vastgoedbelegger. In deze blog leggen we je uit wat dit betekent voor jou.

 

Male,Engineer,In,Protective,Helmet,Installing,Solar,Photovoltaic,Panel,System

Waarom verduurzamen 
De wereldwijde CO2-uitstoot is een bekend probleem. Critici pleiten al langer voor verduurzaming, omdat deze uitstoot een serieuze klimaatverandering tot zichtbare gevolg heeft: 

  • Wereldwijde temperatuurstijging; 
  • Stijgende zeespiegel; 
  • Problemen door droogte; 
  • Bosbranden; 
  • Diersoorten sterven uit;
  • Andere diersoorten verhuizen;
  • Milieuvervuiling.  

Minister De Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening wilt de verduurzaming in de gebouwde omgeving aanzienlijk versnellen. Duurzaam wonen wordt de nieuwe standaard. Dat heeft als gevolg: 

  • Minder energie verbruiken; 
  • Fossiele energie is vervangen door duurzame alternatieven.  

Veel overheden nemen maatregelen om de CO2-uitstoot te reduceren. Zo hebben de EU-lidstaten gezamenlijk als doel om in 2030 minimaal 55% minder uit te stoten.  

Gevolg voor beleggingsvastgoed
Uit het beleidsprogramma blijkt dat verhuurders verantwoordelijk zijn voor de verduurzamingsinvestering. Zij moeten betalen en de huurders hebben daardoor het voordeel dat zij lagere energiekosten hebben. De kosten n.a.v. de maatregelen kunnen in veel gevallen niet worden doorbelast middels een huurverhoging. Het gevolg daarvan kan zijn dat dit een effect heeft op jouw rendement. Het loont namelijk niet altijd voor een verhuurder om een woning te verduurzamen.  

En nu?
Per 1 januari 2030 zijn er wettelijke eisen gesteld aan (de verhuur van) corporatiewoningen en private huurwoningen. Deze normering zou een trigger moeten zijn om slecht geïsoleerde woningen te verbeteren. Ook is er de kans dat er minimumvereisten voor de energieprestatie van woningen gaat komen.  

Daarnaast gaat de informatievoorziening over verduurzaming verbeterd worden, belooft het ministerie. De Jonge wilt namelijk duurzaam wonen voor iedereen mogelijk maken en huurder beschermen tegen een te hoge energierekening doordat de woning bijvoorbeeld dubbelglas heeft gekregen.  

Ten slotte moet de stimulans om te verduurzamen aantrekkelijker worden. Zo wordt er gedacht aan aantrekkelijke subsidieregelingen. Daarom adviseren we je om te kijken of jij in aanmerking komt voor deze regeling. De kosten kunnen namelijk hoog oplopen, terwijl je dit niet direct terugverdient.  

Voor huurders (in het gereguleerde segment) zal worden onderzocht of er bij het vaststellen van de huurprijs rekening kan worden gehouden met slechte isolatie en of de energieprestatie zwaarder kan worden meegewogen in het woningwaarderingsstelsel. 

Sancties
Het is nog niet bekend wat de sancties zullen zijn als er na 1 januari 2030 slecht geïsoleerde woningen worden verhuurd. Er wordt gespeculeerd over een geldboete voor de verhuurder, maar dit is nog niet zeker.  

Heb je vragen over het verduurzamen van jouw beleggingsvastgoed en/of wat dit betekent voor jouw rendement? Of wil je juist investeren in vastgoed en heb je advies nodig? Maak dan een afspraak met ons en we helpen je verder op weg.  

Gerelateerde artikelen

Vastgoedtool is nu Mijn Assets

Vastgoedtool is nu onderdeel van Mijn Assets. Het nieuwe platform voor vastgoedbeleggers. Gemaakt door de experts van Assets.

Maak gratis gebruik Mijn Assets
Aanmelden ...of lees meer over Assets.