Dit moet je weten over de Huisvestigingswet 2014

Gepubliceerd op 13 juni 2022

De Huisvestigingswet is al enige tijd van toepassing. Eind 2021 is er een wijziging in de Huisvestigingsvoorstel gepubliceerd. Wat deze wet inhoudt en de voorgestelde ingrijpende wijzigingen – die voor jouw vastgoedinvestering(en) van belang zijn – leggen we je in dit artikel uit.

 

_A3A5099

Wat is de Huisvestingswet?
De Huisvestigingswet zorgt ervoor dat gemeenten de mogelijkheid hebben om in een huisvestingsverordening regels vast te leggen over de toewijzing van huurwoningen en over het bepalen van de urgentie volgorde van mensen die een huis zoeken (woonruimteverdeling). Verder kan het zo zijn dat er een vergunning wordt vereist bij een wijziging in de woningvoorraad (woonruimtevoorraadbeheer).

De aanleiding van deze wet bij de woonruimteverdeling komt vanuit de schaarste aan woningen. De toewijzingsregels zijn er om te voorkomen dat bepaalde groepen – door het tekort – weggedrukt worden. Als we kijken naar het woonruimtevoorraadbeheer dan heeft dit ook te maken met het voorkomen van (extra) schaarste. Op deze manier kunnen gemeenten wijzigingen aan de woningvoorraad reguleren. 

Voor deze wet zijn dus wijzigingen voorgesteld. De drie opvallendste lichten we je toe.

Voorgestelde wijziging 1: Meer woningen voor woningzoekenden met lokale binding en vitaal beroep
Gemeenten krijgen meer ruimte om huur- en koopwoningen toe te wijzen aan eigen inwoners of aan mensen die een vitaal beroep hebben. Daarmee worden woningzoekenden bedoeld die bijvoorbeeld bij de politie of in de zorg werken. Nu kunnen gemeenten 50% van de beschikbare huurwoningen toewijzen, uitgaande van de economische of maatschappelijke binding. Daarvan mag 25% toegekend worden aan mensen met een lokale binding. Straks wordt het anders geregeld. Dan mogen gemeenten binnen die 50% zelf bepalen hoe zij de verdeling maken tussen woningzoekenden met een economische, maatschappelijke of lokale binding. Dat betekent dat zij bijvoorbeeld het volledige percentage aan mensen met een vitaal beroep mogen toekennen.

Voorgestelde wijziging 2: Koopwoningen en NHG-grens
De voorgestelde wijzigingen gelden niet alleen voor huurwoningen, ook koopwoningen worden hierin meegenomen. Bij deze gaat het om de mogelijkheid die gemeenten hebben om óók koophuizen aan personen met lokale binding met voorrang te verlenen. Dit geldt niet voor alle woningen. Het gaat om woningen met een koopsom tot de NHG-grens. Die is in 2022 gesteld op

€ 335.000,-. Dat zou betekenen dat de koper een vergunningsplicht nodig heeft. Echter zijn de details van deze wetswijziging nog niet bekend.

Voorgestelde wijziging 3: Bevoegdheidsverlening aan gemeenten
Op dit moment moeten gemeente nog aantonen dat er sprake is van schaarste aan woningen en dat dit tekort ongunstig voor de woningmarkt. Dit is om een groot aantal bevoegdheden te gebruiken die de Huisvestingswet biedt. Om dat te bewijzen, moet er voldaan zijn aan hoge eisen.

In deze wijziging gaat het met name om de leefbaarheid. Als gemeenten bij de aantasting van de leefbaarheid gebruik mogen maken van de bevoegdheden die de Huisvestingswet hen biedt dan heeft dit als gevolg dat er een verruiming van de bevoegdheden komt én een lagere bewijslast van toepassing is. Is er bijvoorbeeld in een bepaalde gemeente geen schaarste aan woningen, maar is er als gevolg van kamerverhuur wel veel overlast? Dan is het mogelijk– op grond van deze ruimere bevoegdheid – dat toch een vergunningsplicht voor kamerverhuur wordt ingebracht.

Heb je vragen over de Huisvestigingswet, de voorgestelde wijzigingen en/of wat dit betekent voor jouw vastgoed? Of wil je juist investeren in vastgoed en heb je advies nodig? Maak dan een afspraak met ons en we helpen je verder op weg.

Gerelateerde artikelen

Vastgoedtool is nu Mijn Assets

Vastgoedtool is nu onderdeel van Mijn Assets. Het nieuwe platform voor vastgoedbeleggers. Gemaakt door de experts van Assets.

Maak gratis gebruik Mijn Assets
Aanmelden ...of lees meer over Assets.